Solland Solar, hoofdsponsor STL

Conta-Clip, hoofdsponsor STL

Frisian Nuon Solar Challenge, 26-6 t/m 1-7 2006

   

SolarTeamLimburg in de Frisian Nuon Solar Challenge 2006

SolarTeamLimburg (STL) heeft in 2006 deelgenomen aan de Frisian Nuon Solar Challenge. Dit is een wedstrijd voor boten op zonne-energie, die startte op 26 juni 2006 in Leeuwarden en daar 6 dagen later, op 1 juli, ook weer finishte. Als route werd de historische Elfstedenroute gevolgd.

STL neemt deel in de vrije klasse. Dankzij de sponsoring van Solland Solar, de Nederlandse zonnecellenfabrikant, beschikken wij over in onderling overleg gespecificeerde panelen met zonnecellen uit de produktie van Solland.
De bouw van de STL-boot is verder mogelijk gemaakt dankzij de onderdelen en bijdragen van verschillende sponsoren.

Naast het hoofddoel, presteren in de Solar Challenge, staat het opdoen van ervaring in het toepassen van de technieken rondom zonne-energie voorop. Tijdens de voorbereiding is reeds de nodige ervaring opgedaan.


Algemene informatie
info@solarteamlimburg.nl

Persinformatie
pers@solarteamlimburg.nl